DailyVerses.net

95 Bible Verses about God

« Sefanja 3:17 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.
Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.’
But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa, Jumalaanne, ja myös löydätte hänet, kun vain käännytte hänen puoleensa vilpittömästi ja koko sydämestänne.
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle: »Älä pelkää, minä autan sinua.»
Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä.
Whenever I am afraid, I will trust in You.Kun pelko minut valtaa, minä turvaudun sinuun.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.Herra, sinä olet minun Jumalani! Sinun korkeuttasi laulan, sinun nimeäsi ylistän, sillä sinä toteutit ihmeellisen suunnitelman, kaukaa harkitun, varman ja luotettavan.
For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani.
I can do all things through Christ who strengthens me.Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.
We love Him because He first loved us.Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.
And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.Sen tähden sinä olet suuri, Herra, minun Jumalani. Kaikki se, mitä olemme omin korvin kuulleet, osoittaa, ettei ole toista sinun kaltaistasi, ei ole muuta Jumalaa kuin sinä.
For every house is built by someone, but He who built all things is God.Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken.
Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa häneen.
Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.
No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”Minä sanon Herralle: »Sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän!»
No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.Vain Herra on pyhä, ei ole toista, meidän Jumalamme yksin on luja kallio.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.
Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!
Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti.
Previous1234Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies