DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de… Sefanja 3:17»
The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.
But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.
Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.
Whenever I am afraid, I will trust in You.In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
I can do all things through Christ who strengthens me.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
We love Him because He first loved us.Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u.
For every house is built by someone, but He who built all things is God.Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.
Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.
No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.
O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'
Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies