DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Goodness

«And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even… Ephesians 4:32»
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen.
The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, heel zijn schepping blijft Hij trouw.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not.U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.
Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work.God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living.Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.Trouw is voor de mens het hoogste goed, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.Dit zegt de HEER: Je staat op een kruispunt, kijk goed! Vraag na hoe de oude wegen liepen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”
Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Remember, O Lord, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old. Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O Lord.Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij, HEER, omwille van uw goedheid.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen.
In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; But (which becometh women professing godliness) with good works.Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.

Bible verse of the day

Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies