DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Gossip

«Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Spreuken 16:28»
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart; who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
With his mouth the godless man would destroy his neighbor, but by knowledge the righteous are delivered.Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde, een rechtvaardige wordt door inzicht gered.
The one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters slander is a fool.Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.

Bible verse of the day

No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.

Random Bible Verse

Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies