DailyVerses.net

10 Bible Verses about Gossip

« Spreuken 16:28 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
The hypocrite with his mouth destroys his neighbor, But through knowledge the righteous will be delivered.Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde, een rechtvaardige wordt door inzicht gered.
Whoever hides hatred has lying lips, And whoever spreads slander is a fool.Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.
Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God.Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.
A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.

Read more

Comments
Bible verse of the day
How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies