DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

12 Bible Verses about Health

« Exodus 23:25 »
You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you.Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.
Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying; give without pay.Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body.A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!
Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body.Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
But when he heard it, he said, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick.”On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“
Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
Remove vexation from your heart, and put away pain from your body, for youth and the dawn of life are vanity.Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj (každé) zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.
For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come.Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.
Bible verse of the day
Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.
Accept This website uses cookies