DailyVerses.net

47 Bible Verses about the Heart

« Sananlaskut 27:19 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – siellä on koko elämäsi lähde.
As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi.
The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee? Minä, Herra, tutkin sydämet, tiedän salaisimmatkin ajatukset. Minä annan kullekin sen mukaan, miten hän elää ja millaisia ovat hänen tekojensa hedelmät.
Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista.
May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen!
You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.
But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.”Mutta Herra sanoi Samuelille: »Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.»
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta – kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä.
And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.»
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.
A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin.
For where your treasure is, there your heart will be also.Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi, sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä.
The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.
Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!Rohkaiskaa mielenne, olkaa lujat, kaikki te, jotka panette toivonne Herraan!
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.
And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.
Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani.
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.
Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: ’Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!’, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.

Only be very careful to observe the commandment and the law that Moses the servant of the Lord commanded you, to love the Lord your God, and to walk in all his ways and to keep his commandments and to cling to him and to serve him with all your heart and with all your soul.Mutta huolehtikaa aina siitä, että tarkoin noudatatte niitä käskyjä ja ohjeita, jotka Mooses, Herran palvelija, antoi teille. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, kulkekaa aina hänen teitään, noudattakaa hänen käskyjään, pysykää hänelle uskollisina ja palvelkaa häntä koko sydämestänne ja sielustanne.
Previous12Next

Read more

Comments
Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies