DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

Bible Verses about the Heart

«Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Spreuken 4:23»
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.”Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
For where your treasure is, there your heart will be also.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.
The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.
Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Previous12Next

Bible verse of the day

Whoever keeps the commandment keeps his life;
he who despises his ways will die.

Random Bible Verse

The Lord bless you and keep you;
the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you;
the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Whoever keeps the commandment keeps his life; he who despises his ways will die.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies