DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

47 Bible Verses about the Heart

«Proverbs 4:23»
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
As in water face answereth to face, so the heart of man to man.Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'
Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
For where your treasure is, there will your heart be also.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.
The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.
Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

But take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses the servant of the Lord charged you, to love the Lord your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul.Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel.
Previous12Next

Bible verse of the day

And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

Random Bible Verse

For thou hast possessed my reins:
thou hast covered me in my mother's womb.
I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made:
marvellous are thy works;
and that my soul knoweth right well.
Next verse!   With image

Bible verse of the day

And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies