DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

«Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 1 Johannes 3:18»
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.
No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.
Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.
Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known.Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God.”Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’

Bible verse of the day

You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.

Random Bible Verse

But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies