DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

«My little children, let us not love in word, neither in tongue… 1 John 3:18»
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.
Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u veroordeeld worden.
A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.
No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.
Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden.
But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.

Random Bible Verse

Grant thee according to thine own heart,
and fulfil all thy counsel.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies