DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

«Dear children, let us not love with words or speech but with… 1 John 3:18»
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.Kunnon miestä ohjaa rehellisyys, omaan vilppiinsä kavala kaatuu.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.Noudata oikeutta ja vanhurskautta, se on Herralle enemmän kuin teurasuhri.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Juonittelija rakentaa riitaa, panettelija erottaa ystävykset.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan! Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään, sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.
Better a little with righteousness than much gain with injustice.Parempi vähän ja rehellisesti kuin isot voitot vilpillisesti.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan, älkää maan älkääkä minkään muunkaan kautta. Kun myönnätte, sanokaa vain: »Kyllä», kun kiellätte, sanokaa: »Ei.» Muutoin teitä kohtaa tuomio.
Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla tai pane sitä vuoteen alle. Lampunjalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon.
Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.Katso suoraan ja pälyilemättä, suuntaa katseesi vakaasti eteenpäin.
The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Petollista puhetta Herra ei siedä, sanansa pitävä on hänelle mieleen.
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on, pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään.
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.Ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi.
Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”Silloin Pietari sanoi: »Ananias, miksi olet antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle.»

Bible verse of the day

The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.

Random Bible Verse

Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies