DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«For I know the plans I have for you, declares the LORD… Jeremiah 29:11»
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.
May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.
And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners.De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.

Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.
Previous12Next

Bible verse of the day

Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies