DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Isaiah - NIV & KAT

Read this Bible book online, click here to read.

Isaiah 1
Isaiah 2
Isaiah 3
Isaiah 4
Isaiah 5
Isaiah 6
Isaiah 7
Isaiah 8
Isaiah 9
Isaiah 10
Isaiah 11
Isaiah 12
Isaiah 13
Isaiah 14
Isaiah 15
Isaiah 16
Isaiah 17
Isaiah 18
Isaiah 19
Isaiah 20
Isaiah 21
Isaiah 22
Isaiah 23
Isaiah 24
Isaiah 25
Isaiah 26
Isaiah 27
Isaiah 28
Isaiah 29
Isaiah 30
Isaiah 31
Isaiah 32
Isaiah 33
Isaiah 34
Isaiah 35
Isaiah 36
Isaiah 37
Isaiah 38
Isaiah 39
Isaiah 40
Isaiah 41
Isaiah 42
Isaiah 43
Isaiah 44
Isaiah 45
Isaiah 46
Isaiah 47
Isaiah 48
Isaiah 49
Isaiah 50
Isaiah 51
Isaiah 52
Isaiah 53
Isaiah 54
Isaiah 55
Isaiah 56
Isaiah 57
Isaiah 58
Isaiah 59
Isaiah 60
Isaiah 61
Isaiah 62
Isaiah 63
Isaiah 64
Isaiah 65
Isaiah 66

Bible Verses

« Isaiah 41:10 »
New Internation VersionKatolícky preklad
So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life.Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
“Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke?”Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?
Bible verse of the day
Jeremiah 32:17
Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies