DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Isaiah

Read this Bible book online, click here to read.

Isaiah 1
Isaiah 2
Isaiah 3
Isaiah 4
Isaiah 5
Isaiah 6
Isaiah 7
Isaiah 8
Isaiah 9
Isaiah 10
Isaiah 11
Isaiah 12
Isaiah 13
Isaiah 14
Isaiah 15
Isaiah 16
Isaiah 17
Isaiah 18
Isaiah 19
Isaiah 20
Isaiah 21
Isaiah 22
Isaiah 23
Isaiah 24
Isaiah 25
Isaiah 26
Isaiah 27
Isaiah 28
Isaiah 29
Isaiah 30
Isaiah 31
Isaiah 32
Isaiah 33
Isaiah 34
Isaiah 35
Isaiah 36
Isaiah 37
Isaiah 38
Isaiah 39
Isaiah 40
Isaiah 41
Isaiah 42
Isaiah 43
Isaiah 44
Isaiah 45
Isaiah 46
Isaiah 47
Isaiah 48
Isaiah 49
Isaiah 50
Isaiah 51
Isaiah 52
Isaiah 53
Isaiah 54
Isaiah 55
Isaiah 56
Isaiah 57
Isaiah 58
Isaiah 59
Isaiah 60
Isaiah 61
Isaiah 62
Isaiah 63
Isaiah 64
Isaiah 65
Isaiah 66

Bible verses - NIV & NBG


So do not fear, for I am with you;
do not be dismayed, for I am your God.
I will strengthen you and help you;
I will uphold you with my righteous right hand.
Vrees niet, want Ik ben met u;
zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
But those who hope in the Lord
will renew their strength.
They will soar on wings like eagles;
they will run and not grow weary,
they will walk and not be faint.
Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht;
zij varen op met vleugelen als arenden;
zij lopen, maar worden niet moede;
zij wandelen, maar worden niet mat.
Lord, you are my God;
I will exalt you and praise your name,
for in perfect faithfulness
you have done wonderful things,
things planned long ago.
O Here, Gij zijt mijn God,
U zal ik verheffen, uw naam loven,
want Gij hebt wonderen gedaan,
raadsbesluiten uit een ver verleden
in waarheid en trouw volvoerd.
When you pass through the waters,
I will be with you;
and when you pass through the rivers,
they will not sweep over you.
When you walk through the fire,
you will not be burned;
the flames will not set you ablaze.
Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u;
gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen;
als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren
en zal de vlam u niet verbranden.
Can a mother forget the baby at her breast
and have no compassion on the child she has borne?
Though she may forget,
I will not forget you!
See, I have engraved you on the palms of my hands;
your walls are ever before me.
Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten,
dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot?
Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet.
Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift,
uw muren zijn bestendig vóór Mij.
Since you are precious and honored in my sight,
and because I love you,
I will give people in exchange for you,
nations in exchange for your life.
Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen
en hooggeschat en Ik u liefheb,
geef Ik mensen voor u in de plaats
en natiën in ruil voor uw leven.
For I am the Lord your God
who takes hold of your right hand
and says to you, Do not fear;
I will help you.
Want Ik, de Here, uw God,
grijp uw rechterhand vast;
die tot u zeg:
Vrees niet, Ik help u.
He gives strength to the weary
and increases the power of the weak.
Hij geeft de moede kracht
en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
The grass withers and the flowers fall,
but the word of our God endures forever.
Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
“No weapon forged against you will prevail,
and you will refute every tongue that accuses you.
This is the heritage of the servants of the Lord,
and this is their vindication from me,”
declares the Lord.
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt,
zal niets uitrichten,
en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert,
zult gij in het ongelijk stellen.
Dit is het deel van de knechten des Heren
en hun recht van Mijnentwege,
luidt het woord des Heren.
Bible verse of the day
romans 16:17
I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...