DailyVerses.net
<

Isaiah - NKJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Isaiah 1
Isaiah 2
Isaiah 3
Isaiah 4
Isaiah 5
Isaiah 6
Isaiah 7
Isaiah 8
Isaiah 9
Isaiah 10
Isaiah 11
Isaiah 12
Isaiah 13
Isaiah 14
Isaiah 15
Isaiah 16
Isaiah 17
Isaiah 18
Isaiah 19
Isaiah 20
Isaiah 21
Isaiah 22
Isaiah 23
Isaiah 24
Isaiah 25
Isaiah 26
Isaiah 27
Isaiah 28
Isaiah 29
Isaiah 30
Isaiah 31
Isaiah 32
Isaiah 33
Isaiah 34
Isaiah 35
Isaiah 36
Isaiah 37
Isaiah 38
Isaiah 39
Isaiah 40
Isaiah 41
Isaiah 42
Isaiah 43
Isaiah 44
Isaiah 45
Isaiah 46
Isaiah 47
Isaiah 48
Isaiah 49
Isaiah 50
Isaiah 51
Isaiah 52
Isaiah 53
Isaiah 54
Isaiah 55
Isaiah 56
Isaiah 57
Isaiah 58
Isaiah 59
Isaiah 60
Isaiah 61
Isaiah 62
Isaiah 63
Isaiah 64
Isaiah 65
Isaiah 66

Bible Verses

« Izaiáš 41:10 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Fear not, for I am with you; Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand.Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.
But those who wait on the Lord Shall renew their strength; They shall mount up with wings like eagles, They shall run and not be weary, They shall walk and not faint.Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you.Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
“Is this not the fast that I have chosen: To loose the bonds of wickedness, To undo the heavy burdens, To let the oppressed go free, And that you break every yoke?”Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?
Since you were precious in My sight, You have been honored, And I have loved you; Therefore I will give men for you, And people for your life.Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.
He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
Comments
Bible verse of the day
So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies