DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sull'Amicizia

«Un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura. Proverbi 17:17»
Un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura.Ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljeä hädän hetkellä.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
Ci sono compagni che conducono alla rovina, ma anche amici più affezionati di un fratello.Paljon ystäviä – vähän ystävyyttä, tosi ystävä on enemmän kuin veli.
Chi copre la colpa si concilia l'amicizia, ma chi la divulga divide gli amici.Joka vaalii ystävyyttä, unohtaa loukkauksen, joka menneitä kaivelee, menettää ystävänsä.
Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa elämä!
Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi.Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu – häntä auttamassa ei ole ketään.
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.
Se uno aggredisce, in due gli possono resistere e una corda a tre capi non si rompe tanto presto.Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.
L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.Juonittelija rakentaa riitaa, panettelija erottaa ystävykset.
A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.
Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.
Il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno.Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.
Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica.Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan.
Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi».Älkää eksykö! »Huono seura hyvät tavat turmelee.»
Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre, non entrare nella casa di tuo fratello nel giorno della tua disgrazia. Meglio un amico vicino che un fratello lontano.Älä hylkää ystävääsi, älä isäsi ystävää. Kun joudut pulaan, älä oitis mene veljesi luo. Parempi läheinen naapuri kuin kaukainen veli.
Gente infedele! Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.
Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io.Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme.
Onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso.Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Ai derelitti Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri; solo i ribelli abbandona in arida terra.Hän antaa yksinäiselle kodin, hän päästää vangitut vapauteen, mutta hänen vastustajansa saavat asua paljaaksi paahtuneessa maassa.

Versetto della Bibbia del Giorno

La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.

Versetto casuale della Bibbia

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.
Verso successivo!Con immagine

Supportare DailyVerses.net

Aiutami a diffondere la Parola di Dio:
Dona

Versetto della Bibbia del Giorno

La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati