DailyVerses.net

46 Versetti della Bibbia sul Denaro

« Ebrei 13:5 »

CEI
X
NBV
La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'
Le ricchezze accumulate in fretta diminuiscono, chi le raduna a poco a poco le accresce.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
Al contrario coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
La benedizione del Signore arricchisce, non le aggiunge nulla la fatica.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Chi ama il denaro, mai si sazia di denaro e chi ama la ricchezza, non ne trae profitto. Anche questo è vanità.Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti.Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni».Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’
Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
E chi sono io e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Ora tutto proviene da te; noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è preferibile all'argento.Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza sull'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere.Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'
Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il cibo necessario.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi; perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti.Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.
Un buon nome val più di grandi ricchezze e la benevolenza altrui più dell'argento e dell'oro.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
Appena vi fai volare gli occhi sopra, essa gia non è più: perché mette ali come aquila e vola verso il cielo.Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.
Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Non serve la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte.Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
I beni del ricco sono la sua roccaforte, come un'alta muraglia, a suo parere.Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.

L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori.Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
Precedente12Seguente

Leggi altro

Commenti
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati