DailyVerses.net

69 Versetti della Bibbia sul Parlare

« Proverbi 18:21 »

CEI
X
NBV
Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.

E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
Precedente123Seguente

Leggi altro

Commenti
Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati