DailyVerses.netArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

17 Versetti della Bibbia sul Precetto

«Proverbi 16:3»
Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Anche questo proviene dal Signore degli eserciti: egli si mostra mirabile nel consiglio, grande nella sapienza.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
Non invidiare l'uomo violento e non imitare affatto la sua condotta, perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la sua amicizia è per i giusti.Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.

Versetto della Bibbia del Giorno

C'è una via che sembra diritta a qualcuno, ma sbocca in sentieri di morte.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati