DailyVerses.net

Jeremiah - ESV & KR92

Read this Bible book online, click here to read.

Jeremiah 1
Jeremiah 2
Jeremiah 3
Jeremiah 4
Jeremiah 5
Jeremiah 6
Jeremiah 7
Jeremiah 8
Jeremiah 9
Jeremiah 10
Jeremiah 11
Jeremiah 12
Jeremiah 13
Jeremiah 14
Jeremiah 15
Jeremiah 16
Jeremiah 17
Jeremiah 18
Jeremiah 19
Jeremiah 20
Jeremiah 21
Jeremiah 22
Jeremiah 23
Jeremiah 24
Jeremiah 25
Jeremiah 26
Jeremiah 27
Jeremiah 28
Jeremiah 29
Jeremiah 30
Jeremiah 31
Jeremiah 32
Jeremiah 33
Jeremiah 34
Jeremiah 35
Jeremiah 36
Jeremiah 37
Jeremiah 38
Jeremiah 39
Jeremiah 40
Jeremiah 41
Jeremiah 42
Jeremiah 43
Jeremiah 44
Jeremiah 45
Jeremiah 46
Jeremiah 47
Jeremiah 48
Jeremiah 49
Jeremiah 50
Jeremiah 51
Jeremiah 52

Bible Verses

« Jeremia 33:3 »
English Standard Version
Raamattu 1992

NIV KJV ESV NKJV
X
“Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit.”Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen! Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä.
You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.
Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me?Sinä tiedät, että minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala. Onko minulle mikään mahdotonta?
Ah, Lord God! It is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm! Nothing is too hard for you.Oi Herra, Jumalani! Suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi sinä olet luonut taivaan ja maan. Mikään ei ole sinulle mahdotonta!
The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee? Minä, Herra, tutkin sydämet, tiedän salaisimmatkin ajatukset. Minä annan kullekin sen mukaan, miten hän elää ja millaisia ovat hänen tekojensa hedelmät.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved, for you are my praise.Paranna sinä minut, Herra, niin minä paranen. Auta minua, niin minä saan avun. Sinua yksin minä ylistän!
Thus says the Lord: “Stand by the roads, and look, and ask for the ancient paths, where the good way is; and walk in it, and find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’”Näin sanoo Herra: – Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista! Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte: »Emme kulje!»

Read more

Bible verse of the day
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies