DailyVerses.net
<

Jeremiah - NIV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Jeremiah 1
Jeremiah 2
Jeremiah 3
Jeremiah 4
Jeremiah 5
Jeremiah 6
Jeremiah 7
Jeremiah 8
Jeremiah 9
Jeremiah 10
Jeremiah 11
Jeremiah 12
Jeremiah 13
Jeremiah 14
Jeremiah 15
Jeremiah 16
Jeremiah 17
Jeremiah 18
Jeremiah 19
Jeremiah 20
Jeremiah 21
Jeremiah 22
Jeremiah 23
Jeremiah 24
Jeremiah 25
Jeremiah 26
Jeremiah 27
Jeremiah 28
Jeremiah 29
Jeremiah 30
Jeremiah 31
Jeremiah 32
Jeremiah 33
Jeremiah 34
Jeremiah 35
Jeremiah 36
Jeremiah 37
Jeremiah 38
Jeremiah 39
Jeremiah 40
Jeremiah 41
Jeremiah 42
Jeremiah 43
Jeremiah 44
Jeremiah 45
Jeremiah 46
Jeremiah 47
Jeremiah 48
Jeremiah 49
Jeremiah 50
Jeremiah 51
Jeremiah 52

Bible Verses

« Jeremiah 17:7-8 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
“But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.”Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
‘Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.’Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?
Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.
This is what the Lord says: Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, ‘We will not walk in it.’Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“
Comments
Bible verse of the day
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies