DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Jeremiah

Read this Bible book online, click here to read.

Jeremiah 1
Jeremiah 2
Jeremiah 3
Jeremiah 4
Jeremiah 5
Jeremiah 6
Jeremiah 7
Jeremiah 8
Jeremiah 9
Jeremiah 10
Jeremiah 11
Jeremiah 12
Jeremiah 13
Jeremiah 14
Jeremiah 15
Jeremiah 16
Jeremiah 17
Jeremiah 18
Jeremiah 19
Jeremiah 20
Jeremiah 21
Jeremiah 22
Jeremiah 23
Jeremiah 24
Jeremiah 25
Jeremiah 26
Jeremiah 27
Jeremiah 28
Jeremiah 29
Jeremiah 30
Jeremiah 31
Jeremiah 32
Jeremiah 33
Jeremiah 34
Jeremiah 35
Jeremiah 36
Jeremiah 37
Jeremiah 38
Jeremiah 39
Jeremiah 40
Jeremiah 41
Jeremiah 42
Jeremiah 43
Jeremiah 44
Jeremiah 45
Jeremiah 46
Jeremiah 47
Jeremiah 48
Jeremiah 49
Jeremiah 50
Jeremiah 51
Jeremiah 52

Bible verses - NIV & NBV


“But blessed is the one who trusts in the Lord,
whose confidence is in him.
They will be like a tree planted by the water
that sends out its roots by the stream.
It does not fear when heat comes;
its leaves are always green.
It has no worries in a year of drought
and never fails to bear fruit.”
Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
‘Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.’Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.
The heart is deceitful above all things
and beyond cure.
Who can understand it? “I the Lord search the heart
and examine the mind,
to reward each person according to their conduct,
according to what their deeds deserve.”
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,
die nieren toetst,
die ieder naar zijn levenswandel beloont,
aan ieder geeft wat hij verdient.
I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?
This is what the Lord says:
Stand at the crossroads and look;
ask for the ancient paths,
ask where the good way is, and walk in it,
and you will find rest for your souls.
But you said, ‘We will not walk in it.’
Dit zegt de HEER:
Ga op de kruispunten staan, denk na,
kijk naar de oude wegen.
Welke weg leidt naar het goede?
Sla die in, en vind rust.
Maar zij zeggen: 'Dat doen wij niet.'
‘Return, faithless Israel,’ declares the Lord,
‘I will frown on you no longer,
for I am faithful,’ declares the Lord,
‘I will not be angry forever.’
Kom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER –,
dan zal ik mijn woede laten varen,
want ik ben vol genade,
niet eeuwig duurt mijn toorn
– spreekt de HEER.
Bible verse of the day
matthew 10:38
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...