DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Jesus

«Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle… Markus 10:27»
Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.»
Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella.
Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?”Jeesus vastasi: »Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?»
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa.
Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.
I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one.Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.
But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.
And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.
For where two or three are gathered in my name, there am I among them.Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.
In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.
But he said, “What is impossible with man is possible with God.”Jeesus vastasi: »Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle.»
But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
This is my commandment, that you love one another as I have loved you.Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.
And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa.
But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.
And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.
Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted.Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan.
The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.
Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia.
For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.

For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus.Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.
Previous12...7Next

Bible verse of the day

Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.

Random Bible Verse

About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies