DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Job

Read this Bible book online, click here to read.

Job 1
Job 2
Job 3
Job 4
Job 5
Job 6
Job 7
Job 8
Job 9
Job 10
Job 11
Job 12
Job 13
Job 14
Job 15
Job 16
Job 17
Job 18
Job 19
Job 20
Job 21
Job 22
Job 23
Job 24
Job 25
Job 26
Job 27
Job 28
Job 29
Job 30
Job 31
Job 32
Job 33
Job 34
Job 35
Job 36
Job 37
Job 38
Job 39
Job 40
Job 41
Job 42

Bible verses - NIV & NBG


Anyone who withholds kindness from a friend
forsakes the fear of the Almighty.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt,
die verzaakt de vreze des Almachtigen.
At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said:
“Naked I came from my mother’s womb,
and naked I will depart.
The Lord gave and the Lord has taken away;
may the name of the Lord be praised.”
Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.
I made a covenant with my eyes
not to look lustfully at a young woman.
Ik had met mijn ogen een verbond gesloten,
hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?
I know that my redeemer lives,
and that in the end he will stand on the earth.
Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden.
The Almighty is beyond our reach and exalted in power;
in his justice and great righteousness, he does not oppress.
De Almachtige, die wij niet begrijpen,
is groot van kracht en recht;
Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet.
After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before.En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden ​gebeden​ had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
I have not departed from the commands of his lips;
I have treasured the words of his mouth more than my daily bread.
Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken,
in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
But he knows the way that I take;
when he has tested me, I will come forth as gold.
My feet have closely followed his steps;
I have kept to his way without turning aside.
Want Hij weet, hoe mijn wandel is;
toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn.
Mijn voet bleef vast in zijn spoor,
ik hield zijn weg zonder af te buigen.
Blessed is the one whom God corrects;
so do not despise the discipline of the Almighty.
Zie, welzalig de mens, die God kastijdt;
versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.
Bible verse of the day
1-john 5:4
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...