DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

John 15 - NIV & NBV

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« John 15:3 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
You are already clean because of the word I have spoken to you.Jullie zijn al ​rein​ door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love.Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
My command is this: Love each other as I have loved you.Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you.Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie.
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de ​Geest​ van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Bible verse of the day
Acts 13:47
For this is what the Lord has commanded us: “I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.”
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies