DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

John 20

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible verses - NIV & NBV


Finally the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. (They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead.)Toen ging ook de andere ​leerling, die het eerst bij het ​graf​ gekomen was, het ​graf​ in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.
Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.”Nog eens zei ​Jezus: ‘Ik wens jullie ​vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
Then Jesus told him, “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.”Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Bible verse of the day
1-john 2:15
Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them.
1 John 2:15 | NIV | 1/16/2019
sin love Father
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...