DailyVerses.net
<

John 3 - ESV & BB

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses


NIV KJV ESV NKJV
X
BB
Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”Jezus antwoordde: "Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent."
Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.”Jezus antwoordde hem: "Luister goed! Ik zeg je: je kan het Koninkrijk van God alleen binnen gaan als je geboren wordt uit water en uit de Geest. Anders niet."
That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.Uit een mens wordt menselijk leven geboren. Maar uit Gods Geest wordt geestelijk leven geboren.
For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.
For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden.
Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God.
He must increase, but I must decrease.Híj moet steeds belangrijker worden, en ík moet steeds minder belangrijk worden.
Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon, zal niet leven. Hij blijft schuldig en God moet hem straffen.
Comments
Bible verse of the day
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies