DailyVerses.net

102 Bible Verses about the Law (4/5)

« Prediker 12:13 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.
A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them.Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed and keeps all my statutes and does what is just and right, he shall surely live; he shall not die.Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven.
I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.
If anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity.Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
You shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you.Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.
And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.
The way of the Lord is a stronghold to the blameless, but destruction to evildoers.Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.
You shall not covet your neighbor's house; you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's.Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.
And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourselves gods of gold.Je mag daarom geen goden van zilver of goud maken om die naast mij te vereren.
I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose.Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
The Lord said to Moses, “Come up to me on the mountain and wait there, that I may give you the tablets of stone, with the law and the commandment, which I have written for their instruction.”De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’
And it shall be a tassel for you to look at and remember all the commandments of the Lord, to do them, not to follow after your own heart and your own eyes, which you are inclined to whore after.Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen.
And he declared to you his covenant, which he commanded you to perform, that is, the Ten Commandments, and he wrote them on two tablets of stone.Hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden.
I will multiply your offspring as the stars of heaven and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.
If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit.Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.
Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
I have not departed from the commandment of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my portion of food.De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.

So you shall keep my commandments and do them: I am the LORD.Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.
Previous12345Next
Comments
Bible verse of the day
But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies