DailyVerses.net

102 Bible Verses about the Law (2/5)

« Proverbs 10:8 »

NIV KJV ESV NKJV
X
BB
All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law.De niet-Joodse volken kennen de wet niet. Daarom zullen zij zonder deze wet veroordeeld worden als ze slechte dingen doen. De Joden kennen de wet wel. Daarom zullen zij volgens deze wet veroordeeld worden als ze slechte dingen doen.
If you love me, keep my commands.Als jullie echt van Mij houden, doe dan ook wat Ik zeg.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Een wijs mens is bereid om naar goede raad te luisteren. Maar door zijn eigen dwaze woorden loopt het met een dwaas slecht af.
For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace.Het kwaad mag niet meer over jullie heersen. Want nu heerst niet meer de wet over jullie, maar de liefdevolle goedheid van God.
Do not judge, or you too will be judged.Oordeel niet over andere mensen. Dan zal God ook niet over jullie oordelen.
What shall we say, then? Is the law sinful? Certainly not! Nevertheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. For I would not have known what coveting really was if the law had not said, “You shall not covet.”Hoe zit het dan? Is de wet dan iets slechts? Nee, helemaal niet. Want zonder de wet zou ik niet geweten hebben wat slecht is. Ik zou niet geweten hebben dat jaloersheid verkeerd is, als de wet niet had gezegd dat je niet jaloers mag zijn.
Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.Want Hij wilde dat jullie zouden toegeven dat jullie Heer God een trouwe God is. Dat Hij Zich aan zijn verbond houdt. Hij laat zien dat Hij vriendelijk is voor mensen die van Hem houden en die zich aan zijn wetten houden. Hij is goed voor hen en voor de duizenden mensen die van hen afstammen.
Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.Want Gods manier is: Jezus. Jezus is het einddoel van de wet. Iedereen die in Hem gelooft, wordt vrijgesproken van schuld.
Observe what the Lord your God requires: Walk in obedience to him, and keep his decrees and commands, his laws and regulations, as written in the Law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go.Dien je Heer God en leef zoals Hij het wil. Houd je aan al zijn wetten en leefregels zoals die staan opgeschreven in de wet van Mozes. Want dan zal het goed met je gaan in alles wat je doet.
The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want de wetten: "Wees niet ontrouw aan je man of vrouw," "Dood niemand," "Steel niet," "Beschuldig niemand van iets wat niet waar is," "Wees niet jaloers" en al Gods andere wetten kun je samenvatten met de volgende woorden: "Houd net zoveel van je medemensen als van jezelf."
The sting of death is sin, and the power of sin is the law.De dood heeft macht door het kwaad, en het kwaad heeft macht door de wet.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.De liefde doet niemand kwaad. Dus als je van de mensen houdt, heb je gedaan wat Gods wet vraagt.
Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through him everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses.Nu vertel ik jullie, broeders, dat jullie door Jezus vergeving kunnen krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Ook voor alle dingen die niet vergeven konden worden door de wet van Mozes. Iedereen die in Jezus gelooft, wordt door Hem vrijgesproken van elke schuld.
My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.Mijn zoon, vergeet niet wat ik je leer. Bewaar in je hart wat ik je zeg. Dan zul je heel veel langer leven en zul je veel meer vrede hebben.
I am the Lord your God; follow my decrees and be careful to keep my laws. Keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am the Lord your God.Ík ben jullie Heer God. Houd je aan míjn wetten en leefregels. Houd je aan mijn heilige rustdagen. Daaraan kunnen jullie onthouden dat Ik jullie Heer God ben.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Laat mijn hart verlangen naar uw wetten, en niet naar rijkdom.
Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.Ik heb uw wetten voor altijd van U gekregen. Ik ben er heel erg blij mee.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Heb respect voor je vader en moeder. En houd net zoveel van je broeders als van jezelf.
He answered, “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind’; and, ‘Love your neighbor as yourself.’”Hij antwoordde: "Houd van je Heer God met je hele hart en je hele ziel en alles wat je hebt en je hele verstand. En houd ook net zoveel van je broeders als van jezelf."
I will hasten and not delay to obey your commands.Ik haast me om U te gehoorzamen. Ik aarzel geen moment.
Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil, als je leeft volgens de wet van God.
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’"Dood niemand. Wees trouw aan je vrouw. Steel niet. Vertel geen leugens over anderen. Heb respect voor je vader en moeder. En houd net zoveel van je broeders als van jezelf."
So again I ask, does God give you his Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by your believing what you heard?God heeft jullie zijn Geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet Hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet Hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld?
For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance—now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant.Zó heeft Hij een nieuw verbond voor ons gesloten. De mensen die door God zijn geroepen, kunnen door Jezus' dood krijgen wat God al zo lang geleden had beloofd: de eeuwige erfenis. Ze worden bevrijd van de straf voor de verkeerde dingen die ze hadden gedaan in de tijd van het eerste verbond.
Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.De mensen die van uw wet houden, hebben vrede. Hun kan niets gebeuren.

Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death.Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je 'ik' wil. Want doordat jullie bij Hem horen, heeft 'de wet van de Geest' die levend maakt, jullie vrijgemaakt van 'de wet van het kwaad' die doodt.
Previous12345Next
Comments
Bible verse of the day
And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies