DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Leviticus - ESV & NBV

Read this Bible book online, click here to read.

Leviticus 1
Leviticus 2
Leviticus 3
Leviticus 4
Leviticus 5
Leviticus 6
Leviticus 7
Leviticus 8
Leviticus 9
Leviticus 10
Leviticus 11
Leviticus 12
Leviticus 13
Leviticus 14
Leviticus 15
Leviticus 16
Leviticus 17
Leviticus 18
Leviticus 19
Leviticus 20
Leviticus 21
Leviticus 22
Leviticus 23
Leviticus 24
Leviticus 25
Leviticus 26
Leviticus 27

Bible Verses

« Leviticus 19:17-18 »
English Standard VersionNieuwe Bijbelvertaling
You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the Lord.Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
When he realizes his guilt in any of these and confesses the sin he has committed.De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij misdaan heeft.
You shall be holy to me, for I the Lord am holy and have separated you from the peoples, that you should be mine.Wees ​heilig​ omwille van mij, want ik, de HEER, ben ​heilig​ en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.
Six days shall work be done, but on the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work. It is a Sabbath to the Lord in all your dwelling places.Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.
If anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity.Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.
You shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary: I am the Lord.Neem steeds mijn ​sabbat​ in acht en heb ​eerbied​ voor mijn ​heiligdom. Ik ben de HEER.
If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit.Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.
So you shall keep my commandments and do them: I am the Lord.Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.
Bible verse of the day
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies