DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Leviticus - KJV & KAT

Read this Bible book online, click here to read.

Leviticus 1
Leviticus 2
Leviticus 3
Leviticus 4
Leviticus 5
Leviticus 6
Leviticus 7
Leviticus 8
Leviticus 9
Leviticus 10
Leviticus 11
Leviticus 12
Leviticus 13
Leviticus 14
Leviticus 15
Leviticus 16
Leviticus 17
Leviticus 18
Leviticus 19
Leviticus 20
Leviticus 21
Leviticus 22
Leviticus 23
Leviticus 24
Leviticus 25
Leviticus 26
Leviticus 27

Bible Verses

« Leviticus 19:17-18 »
King James VersionKatolícky preklad
Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the Lord.Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing.Kto teda nejakým takýmto spôsobom pritiahne na seba previnenie, nech sa prizná, čím sa prehrešil.
And ye shall be holy unto me: for I the Lord am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine.Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý, a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji!
Six days shall work be done: but the seventh day is the sabbath of rest, an holy convocation; ye shall do no work therein: it is the sabbath of the Lord in all your dwellings.Šesť dní budete konať svoju prácu, siedmy deň bude dňom úplného odpočinku so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete konať nijakú prácu, to je Pánova sobota, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách.
And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z Pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy.
Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the Lord.Zachovávajte moju sobotu a majte v úcte moju svätyňu! Ja som Pán!
If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them; Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit.Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď v príhodný čas, zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie.
Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I am the Lord.Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich! Ja som Pán!
Bible verse of the day
Mark 12:30
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies