DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Leviticus - NIV & NBV

Read this Bible book online, click here to read.

Leviticus 1
Leviticus 2
Leviticus 3
Leviticus 4
Leviticus 5
Leviticus 6
Leviticus 7
Leviticus 8
Leviticus 9
Leviticus 10
Leviticus 11
Leviticus 12
Leviticus 13
Leviticus 14
Leviticus 15
Leviticus 16
Leviticus 17
Leviticus 18
Leviticus 19
Leviticus 20
Leviticus 21
Leviticus 22
Leviticus 23
Leviticus 24
Leviticus 25
Leviticus 26
Leviticus 27

Bible Verses

« Leviticus 19:17-18 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord.Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
When anyone becomes aware that they are guilty in any of these matters, they must confess in what way they have sinned.De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij misdaan heeft.
You are to be holy to me because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own.Wees ​heilig​ omwille van mij, want ik, de HEER, ben ​heilig​ en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.
There are six days when you may work, but the seventh day is a day of sabbath rest, a day of sacred assembly. You are not to do any work; wherever you live, it is a sabbath to the Lord.Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.
If anyone sins and does what is forbidden in any of the Lord’s commands, even though they do not know it, they are guilty and will be held responsible.Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.
Observe my Sabbaths and have reverence for my sanctuary. I am the Lord.Neem steeds mijn ​sabbat​ in acht en heb ​eerbied​ voor mijn ​heiligdom. Ik ben de HEER.
If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops and the trees their fruit.Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.
Keep my commands and follow them. I am the Lord.Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.
Bible verse of the day
Matthew 5:15-16
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies