DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

«The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy… Psalm 121:7-8»
The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
As in water face answereth to face, so the heart of man to man.Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
For we walk by faith, not by sight.We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien.
And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester!
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft ontvangt leven, voorspoed en eer.
For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven?
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.’
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven.Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths.Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.
And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.
In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.
He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.
I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.
He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Random Bible Verse

And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies