DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Life

«The Lord will keep you from all harm— he will watch over… Psalm 121:7-8»
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi.
For we live by faith, not by sight.Mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen.
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta palkan, osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta.
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Joka pyrkii oikeuteen ja laupeuteen, saa elämän, kunnian ja vanhurskauden.
What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa?
For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – siellä on koko elämäsi lähde.
Show me your ways, Lord, teach me your paths.Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi.
There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”Jeesus sanoi: »Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.»
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan! Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään, sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää. Teistä tulee suuri kansa, ja Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan omaksenne.
Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.
Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.Joka taipuu kuriin, vaeltaa elämän tietä, nuhteista piittaamaton kulkee harhaan.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.

Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.
Previous12345Next

Bible verse of the day

My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.

Random Bible Verse

Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies