DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Listening

«Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten… Jakobus 1:19»
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.
I love the Lord, because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.
If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart.Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden - zegt de HEER van de hemelse machten -, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zeker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith?Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching.Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet.
If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
But he answered, “It is written,‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
Previous12Next

Bible verse of the day

Sing to God, sing praises to his name;
lift up a song to him who rides through the deserts;
his name is the Lord;
exult before him!
Father of the fatherless and protector of widows
is God in his holy habitation.

Random Bible Verse

I will give thanks to the Lord with my whole heart;
I will recount all of your wonderful deeds.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies