DailyVerses.net

23 Bible Verses about Lying

« 1. Pietarin kirje 3:10-11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart; who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend.Se, joka on rehellinen ja tekee oikein, jonka sydän on vilpitön ja puheet totta. Se, joka ei panettele, joka ei tee lähimmäiselleen pahaa eikä saata naapuriaan huonoon huutoon.
And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”Ja hän jatkoi: »Se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet.»
Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.Herra, pelasta minut valehtelijoiden käsistä, varjele heidän petollisilta puheiltaan.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Juonittelija rakentaa riitaa, panettelija erottaa ystävykset.
Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Petollista puhetta Herra ei siedä, sanansa pitävä on hänelle mieleen.
The one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters slander is a fool.Joka vihansa salaa, se valheita puhuu, hullu se, joka panettelee ja parjaa.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta.
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen sanaa.
Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.Turvassa kulkee, joka vilpittä kulkee, joka poikkeaa polulta, ei salassa pysy.
Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator.Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Juorukellolta salaisuus karkaa, uskotulla ystävällä se on tallessa.
A faithful witness does not lie, but a false witness breathes out lies.Luotettava todistaja ei valehtele, vilpillinen on valhetta täynnä.
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Lohduttava puhe antaa elämänrohkeutta, petollinen sana murtaa mielen.
“You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.”Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.
The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverse.Hurskaan sanat ovat rakkauden sanoja, jumalattoman puhe valhetta ja vimmaa.
Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you.Älä päästä suuhusi petollisia puheita, pidä vilppi loitolla huuliltasi.
Fine speech is not becoming to a fool; still less is false speech to a prince.Tyhmän suuhun ei sovi suora puhe eikä ruhtinaan huulille valhe.
You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies.Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God.”Silloin Pietari sanoi: »Ananias, miksi olet antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle.»

Read more

Comments
Bible verse of the day
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies