DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

16 Bible Verses about Lying

« Psalms 15:2-3 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
For, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.
Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’‘Pleeg geen ​moord, pleeg geen ​overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.
Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens.
Bible verse of the day
2 Thessalonians 3:16
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies