DailyVerses.net

23 Bible Verses about Lying


NIV KJV ESV NKJV
X
BB
For “He who would love life And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good; Let him seek peace and pursue it.”Want: "Als je van het leven houdt en gelukkig wil zijn, zorg er dan voor dat je geen slechte dingen zegt en dat je nooit liegt. Blijf bij het kwaad vandaan en doe wat goed is. Doe je best om de vrede te bewaren en om vrede te brengen."
He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.Iemand die zijn best doet om te leven zoals U het wil, die van de waarheid houdt en geen slechte dingen zegt over anderen en die zijn vrienden geen kwaad doet.
Deliver my soul, O Lord, from lying lips And from a deceitful tongue.Heer, red mij van de mensen die leugens over me rondvertellen.
And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”"Wat uít je mond komt, maakt je onrein. Want dat komt van binnenuit, uit je hart. Daar vandaan komen de slechte gedachten, verkeerde dingen op het gebied van seks, moord, diefstal, ontrouw aan je man of vrouw, hebzucht, slechtheid, bedrog, gebrek aan zelfbeheersing, roddel, kwaadsprekerij, trots, onverstandigheid. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken je onrein."
Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.De Heer haat het als mensen liegen. Maar Hij is blij met mensen die te vertrouwen zijn.
A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.Leugenaars veroorzaken ruzies. Roddelaars maken zelfs de beste vriendschappen kapot.
Whoever hides hatred has lying lips, And whoever spreads slander is a fool.Als je verbergt dat je iemand eigenlijk niet mag, ben je schijnheilig. Als je slechte dingen over andere mensen rondvertelt, ben je een dwaas.
If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Dus als we zeggen dat we één met Hem zijn, maar zelf in het donker leven, dan liegen we. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid.
Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.Zorg er dan voor dat je geen verkeerde dingen zegt. Vertel geen leugens.
He who walks with integrity walks securely, But he who perverts his ways will become known.Als je eerlijk leeft, hoef je nergens bang voor te zijn. Maar als je liegt en bedriegt, zul je uiteindelijk gestraft worden.
Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him.Lieg niet meer tegen elkaar, want jullie hebben je oude 'ik' met zijn oude manier van doen weggedaan. Jullie zijn nieuwe mensen geworden. En jullie zullen steeds verder volmaakt worden, totdat jullie helemaal op jullie Maker lijken.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Als je praatjes rondstrooit over anderen, verraad je geheimen. Maar een betrouwbaar mens kan geheimen bewaren.
A faithful witness does not lie, But a false witness will utter lies.Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid. Maar een onbetrouwbare getuige liegt alleen maar.
Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.Help me om nooit oneerlijk te zijn en nooit te liegen. Maak mij niet arm en ook niet rijk. Geef me gewoon alle dagen genoeg te eten.
A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.Vriendelijke woorden zijn als een levensboom. Maar verkeerde woorden kunnen een leven kapotmaken.
‘You shall not murder,’ ‘You shall not commit adultery,’ ‘You shall not steal,’ ‘You shall not bear false witness,’ ‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’"Dood niemand. Wees trouw aan je vrouw. Steel niet. Vertel geen leugens over anderen. Heb respect voor je vader en moeder. En houd net zoveel van je broeders als van jezelf."
Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.Het is heerlijk voor je als de mensen je uitschelden, belachelijk maken, vervolgen en allerlei leugens over je vertellen omdat je in Mij gelooft.
The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.Diep ontzag voor de Heer hebben, betekent: ver weg blijven van het kwaad, van trots en van misdaad. Ik haat ook alle leugens.
The lips of the righteous know what is acceptable, But the mouth of the wicked what is perverse.Een goed mens weet wat goed is om te zeggen. Maar een slecht mens spreekt alleen leugens en bedrog.
Put away from you a deceitful mouth, And put perverse lips far from you.Zorg dat je mond geen verkeerde dingen zegt en dat er geen leugen over je lippen komt.
Excellent speech is not becoming to a fool, Much less lying lips to a prince.Het past niet bij een dwaas mens om wijze dingen te zeggen. Nog minder past het bij een oprecht mens om te liegen.
You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it.De duivel is jullie vader en jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”Maar Petrus zei: "Ananias, waarom heb je je door de duivel laten opstoken om tegen de Heilige Geest te liegen? Want je hebt een deel van het geld voor jezelf gehouden. Toen je het land nog niet had verkocht, was het toch van jou? En toen je het had verkocht, mocht je met het geld toch doen wat je wilde? Waarom doe je dan alsof dit al het geld is? Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God."

Read more

Comments
The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies