DailyVerses.net
<

Mark - KJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Mark 1
Mark 2
Mark 3
Mark 4
Mark 5
Mark 6
Mark 7
Mark 8
Mark 9
Mark 10
Mark 11
Mark 12
Mark 13
Mark 14
Mark 15
Mark 16

Bible Verses

« Mark 11:24 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“
And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“
For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“
And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.“
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: All these evil things come from within, and defile the man.A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
Comments
Bible verse of the day
But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies