DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Micah - NIV & AFR53

«Who is a God like you, who pardons sin and forgives the… Micah 7:18»
Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever but delight to show mercy.Wie is 'n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid.
He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?
But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.Maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.
But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times.EN jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat 'n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.

Bible verse of the day

Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.

Random Bible Verse

For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies