DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Mind

«Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä. Kolossalaiskirje 3:2»
Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä.
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.»
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.
For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.Sillä missä on paljon viisautta, siellä on paljon huolta, ja joka tietoa lisää, lisää tuskaa.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.Kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa kolhut.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon.
For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.
For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.
A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.Tyhmä väheksyy isänsä opetusta, viisas se, joka nuhteita kuulee.

Bible verse of the day

You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.

Random Bible Verse

Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies