DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Mind

«Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als… Efeziërs 5:15-16»
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.
For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.
For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde.
A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.

Bible verse of the day

Lead me in your truth and teach me,
for you are the God of my salvation;
for you I wait all the day long.

Random Bible Verse

Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies