DailyVerses.net

15 Bible Verses about the Mind

« Ephesians 5:15-16 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
Set your minds on things above, not on earthly things.Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä.
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.»
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.
For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.Sillä missä on paljon viisautta, siellä on paljon huolta, ja joka tietoa lisää, lisää tuskaa.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.Kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa kolhut.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.
For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.
Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you.Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.
For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.
A fool spurns a parent’s discipline, but whoever heeds correction shows prudence.Tyhmä väheksyy isänsä opetusta, viisas se, joka nuhteita kuulee.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies