DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

15 Bible Verses about the Mind

« Ephesians 5:15-16 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
Set your minds on things above, not on earthly things.Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.
For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you.Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.
For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde.
A fool spurns a parent’s discipline, but whoever heeds correction shows prudence.Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.
Bible verse of the day
Matthew 6:33
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies