DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Mind

«Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians 3:2»
Set your minds on things above, not on earthly things.Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.
For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.
Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.Gelukkig de mens die wijsheid ontdekt, de mens die inzicht wint.
For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you.Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs, zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.
For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.
A fool spurns a parent’s discipline, but whoever heeds correction shows prudence.Een dwaas veracht zijn vaders vermaning, wie berispingen ter harte neemt is verstandig.

Bible verse of the day

Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies