DailyVerses.net

46 Bible Verses about Money

« Hebrews 13:5 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut: – Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.Mikä helposti tulee, se helposti menee, vähin erin kooten omaisuus karttuu.
But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Älä rehki rikastuaksesi, älä tuhlaa ajatuksiasi siihen.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei lisätä.
He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta.
Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras osa.
Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.
And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.Hän sanoi heille kaikille: »Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa.»
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
For where your treasure is, there will your heart be also.Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Sillä mikä olen minä, tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja? Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.
Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen.
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.Uskollisuus on ihmisessä arvokkainta, parempi on köyhä kuin petollinen.
A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken: but the Lord upholdeth the righteous.Vanhurskaalla on enemmän iloa vähistä varoistaan kuin jumalattomalla paljosta tavarastaan. Jumalattomien mahti murtuu, mutta vanhurskaiden tukena on Herra.
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi, suosio parempi kuin kulta ja hopea.
Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.Kun kiinnität katseesi rikkauteen, se on jo poissa: se on saanut siivet ja lentänyt taivaalle kuin kotka.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.Rikkaus ei vihan päivänä auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään.
I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista.
The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.Omaisuus on rikkaalle vahva varustus, kuin korkea muuri – niin hän luulee.

For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies