DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

21 Bible Verses about Nearness

«2 Chronicles 15:2b»
The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Seek the Lord and his strength, seek his face continually.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple.Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.
But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.
I will not leave you comfortless: I will come to you.Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near.Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
The Lord our God be with us, as he was with our fathers: let him not leave us, nor forsake us.Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.
Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.
And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”
For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.
No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Nevertheless for thy great mercies' sake thou didst not utterly consume them, nor forsake them; for thou art a gracious and merciful God.Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.
And he was there with the Lord forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.
He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.

Bible verse of the day

Trust in the Lord, and do good;
so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

Random Bible Verse

Why art thou cast down, O my soul?
and why art thou disquieted within me?
hope thou in God:
for I shall yet praise him,
who is the health of my countenance, and my God.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies