DailyVerses.net

20 Bible Verses about Nearness

« 2 Chronicles 15:2b »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, hän hylkää teidät.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
The righteous cry out, and the Lord hears them; he delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä.
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.Itse rauhan Herra suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra olkoon teidän kaikkien kanssa.
You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni.
One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon: että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät! Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle.
This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille Henkeään.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
I will not leave you as orphans; I will come to you.En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne.
Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.Olkoon Herra, meidän Jumalamme, kanssamme niin kuin hän on ollut isiemme kanssa! Älköön hän jättäkö meitä, älköön hylätkö meitä.
Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’
Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella kuin asun jumalattomien katon alla.
Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.Lopuksi, veljet: iloitkaa, antakaa ojentaa itseänne, ottakaa kehotukseni vastaan, olkaa yksimielisiä ja eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.
But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you are a gracious and merciful God.Mutta suuressa armossasi et antanut heidän tuhoutua etkä hylännyt heitä, sillä sinä olet anteeksiantava ja laupias Jumala.
Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments.Mooses viipyi vuorella Herran luona neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton ehdot, nuo kymmenen käskyä.

Read more

Comments
Bible verse of the day
I am the Lord your God; follow my decrees and be careful to keep my laws. Keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am the Lord your God.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies