DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn… Marcus 12:31»
The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.
Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling.
For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.
Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen.
Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.
A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things.En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar: u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.
Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.
Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.
One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind.De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.

Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
Previous12Next

Bible verse of the day

As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies