DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

49 Bible Verses about the Neighbor

« Mark 12:31 »
And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
Let no man seek his own, but every man another's wealth.Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Let every one of us please his neighbour for his good to edification.Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.
Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.
Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' - deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.
Previous12Next
Bible verse of the day
1 Chronicles 16:11
Seek the Lord and his strength, seek his face continually.
Accept This website uses cookies